DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Obsah stránek je určen pouze plnoletým osobám. Používáním stránek a čtením ukázky z knihy "Plachetnice z Božkova" souhlasíte se Všeobecnými podmínkami.

PLACHETNICE Z BOŽKOVA

Autentický thriller z plzeňského podsvětí


Všeobecné podmínky

Vítám vás na internetových stránkách www.kriminalniplzen.cz (dále jen „Stránky“). Provozovatelem je Michal Kratochvíl se sídlem v Praze, Psohlavců 1255 (dále jen „Provozovatel“). V tomto dokumentu se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi návštěvníků (čtenářů), atd.

Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné od 18 let. Neplnoletým se používání stránek zakazuje. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.

Stránky a zveřejněná kniha "Plachetnice z Božkova"(dále jen Kniha) jsou fikcí, pouze inspirovány skutečnými událostmi. Jména, postavy, místa a události jsou buď výsledkem autorovy fantazie, anebo jsou použity fiktivně, a proto jakákoliv podobnost se skutečnými osobami, obchodními společnostmi, jevy, věcmi, událostmi či místy je čistě náhodná.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele.

Žádná část této Knihy či Stránek nesmí být reprodukována, ukládána do informačních systémů nebo rozšiřována jakýmkoli způsobem, ať už elektronicky, mechanicky, fotografickou cestou nebo jinými prostředky bez souhlasu Provozovatele.

Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Stránky a Kniha mohou obsahovat necenzurované, tedy drastické, politicky nekorektní, xenofobní, sexistické, rasistické, vulgární a potenciálně psychicky nebezpečné informace. Obsah stránek je určen pouze plnoletým osobám. Může-li vás takové informace jakkoliv poškodit, nebo vám je méně než 18 let, prosím tyto stránky ihned opusťte! Veškerý obsah Stránek je určen pouze k informačním a studijním účelům. Nechce nikoho nabádat k jakémukoliv následování či praktickému opakování uvedených postupů či modelů chování. Jsou-li některé pasáže popsány určitou formou, podobnou návodu, je to čistě projev literárního stylu Provozovatele (autora) a ne nabádání ke konkrétnímu opakování uvedených činností. Proto Provozovatel (autor) nemůže přebírat žádnou odpovědnost za jakékoli trestní stíhání či obvinění vznesené vůči kterékoli osobě v důsledku použití nebo zneužití některé z popsaných technik ani za ztrátu, zranění či škodu takto způsobenou. Některé popsané techniky a postupy na Stránkách či v Knize by při praktickém použití mohly porušit zákony České Republiky, proto jsou na Stránkách či v Knize uvedeny pouze a jedině k informativním a studijním účelům.

Jako Provozovatel výslovně upozorňuji, že jakákoliv nelegální činnost je závažné porušení českých zákonů. Žádné informace z těchto Stránek a Knihy nesmí být využívány k páchání trestné činnosti ani zneužity proti zájmům České Republiky.

Všechna práva vyhrazena. Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou uveřejněny na Stránkách, vykonává Provozovatel. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické funkčnosti těchto Stránek. Žádná část těchto Stránek nesmí být reprodukována anebo vysílána v jakékoliv podobě a jakýmkoli způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a zvukových záznamů, ani jiným informačním a reprodukčním systémem, bez písemného souhlasu Provozovatele. Jediným oprávněným, který smí rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části těchto Stránek je Provozovatel.

Copyright © Michal Kratochvíl 2017

JÍT ZPĚT


copyright Michal Kratochvíl 2017